Rakmacka
 

Jurister - 10 oktober 2012

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Juristprogrammet

Deltagande föreläsare:
Sofia Kerttu, Umeå kommun
Jonas Bergh, Advokatbyrån Kaiding
Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten

Tillbaka