Rakmacka

 

Sjuksköterskeprogrammet - 10 april

Vid vårens första Räkmacka riktar vi in oss mot dig som läser Sjuksköterskeprogrammet.

Umeåregionen är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av Sveriges snabbast växande platser. Tillsammans med Örnsköldsvik bildar vi norra Sveriges största industriregion, och Botniabanans tillkomst har gjort det lättare för personer att bo och jobba var som helst i regionen.

Nu ger vi dig som studerar till sjuksköterska chansen att möta yrkesverksamma i Umeå och Örnsköldsvik, så de kan berätta hur de tog sig dit de är idag, samt vad de egentligen gör på dagarna.

Allt för att du ska få en försmak för vad din framtida karriär kan innehålla samt vilka roliga och intressanta företag och organisationer det finns i Umeå och Örnsköldsvik.

När: Tisdag 10 april
Var: Samverkanshuset, Umeå universitet

Program:
10.00 - 10.15 Mingel och fika
10.15 - 10.30 Välkommen och kort presentation av regionen
10.30 - 12.00 Karriärspresentationer från yrkesverksamma
12.00 - 13.00 Lunch och mingel

Föreläsare:

Johanna Forsberg, Örnsköldviks kommun
Arbetar sedan 2015 som sjuksköterska i hemsjukvården. Har även tjänstgjort på olika särskilda boenden i kommunen och även i kväll/natt teamet.

Maria Anundsson, Örnsköldviks kommun:
Distriktsköterska inom Hemsjukvården. Maria har ansvar för ett hemtjänstområde. I uppgifterna ingår hembesök till i huvudsak äldre. Arbetet är omväxlande med medicinska bedömningar, medicinering, såromläggningar, hälsosamtal, undersökningar mm. 

Helen Alskog, Västerbottens läns landsting:
Helen är idag verksamhetschef på Hörnefors hälsocentral. Hon började som sjuksköterska men har sedan arbetat som distriktssköterska med administrativa funktioner, haft personal- och budgetansvar, samt arbetat med utredningsverksamhet och organisationsutveckling.

Anders Persson, Umeå kommun:
Anders tog examen 2012. Han har tidigare arbetat som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende och korttidsboende, men jobbar idag med intern och extern avvikelsehantering och med patientsäkerhetsfrågor. Anders jobbar också lite med dokumentationshandledning och som föreläsare i förberedande delegeringsutbildningar.

Vill du vara med på denna Räkmacka?
Kontakta då Jonathan Johansson Ekstrand, Umeå Medicinska Studentkår, 073-332 33 98, studiesocialt@medicinska.se