Rakmacka

 

BMA och Kulturgeografer - 3 april

Vid vårens andra Räkmacka riktar vi in oss mot dig som studerar BMA och Kulturgeografi.

Umeåregionen är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av Sveriges snabbast växande platser. Tillsammans med Örnsköldsvik bildar vi norra Sveriges största industriregion, och Botniabanans tillkomst har gjort det lättare för personer att bo och jobba var som helst i regionen.

Nu ger vi dig som studerar till BMA eller påKulturgeografiprogrammet chansen att möta några yrkesverksamma som finns i Umeå och Örnsköldsvik, så de kan berätta hur de tog sig dit de är idag samt vad de egentligen gör på dagarna.

Allt för att du ska få en försmak för vad din framtida karriär kan innehålla samt vilka roliga och intressanta företag och organisationer det finns i Umeå och Örnsköldsvik.

När: Måndag 3 april
Var: Samverkanshuset, Umeå universitet

Program:
10.00 - 10.15 Mingel och fika
10.15 - 10.30 Välkommen och kort presentation av regionen
10.30 - 12.00 Karriärspresentationer från yrkesverksamma
12.00 - 13.00 Lunch och mingel

Föreläsare:
Anna Andersson, Norrmejerier:
Anna utbildade sig till Biomedicinsk analytiker med inriktning Klinisk Fysiologi under åren 2000-2003. Hon jobbade sedan ett år på Sunderby sjukhus, främst inom Nuklearmedicin, innan hon började på Norrmejerier som Laboratorieanalytiker. Anna jobbade på Labb i 10 år, och blev under dessa år Laboratorieansvarig. Under denna tid jobbade Anna med Livsmedelssäkerhet och var bland annat med i rikstäckande projekt om Listeria. Under 2013 bytte hon jobb inom företaget och blev Produktionsledare på avdelningen som förpackar ost, och när Norrmejerier under 2015 byggde en helt ny Ostförädlingsavdelning så blev Anna chef över den. Norrmejerier bitar och river ca 150 ton ost/vecka och Anna är chef för 30-45 personer beroende på årstid.

Maria Jonsson, Landstinget Västernorrland:
Maria har nyligen kommit tillbaka till Örnsköldsvik efter att tidigare arbetat som applikationsspecialist på Backman Coulter, ett privat företag inom medicinsk teknik. Hennes yrkeskarriär har tagit henne runt i Europa, och hon kommer berätta om sin resa och de erfarenheter hon fått i sin yrkeskarriär som biomedicinsk analytiker.

Helén Fält, Umeå Biotech Incubator AB
Helén utbildade sig till Biomedicinsk analytiker med inriktning biokemi-medicinsk kemi, färdig hösten 1987. Hon blev anställd på ett litet biotech-företag, Symbiocom AB, jobbade laborativt med proteinrening och assays. Utbildade sig vidare inom kemi och biokemi och avslutade med filosofie licentiatexamen 1996. Symbiocom blev under tiden uppköpt av AstraZencea och Helén fick efter studierna tjänst som laboratorieingenjör. År 2000 började hon som sjukhuskemist på Barnklinikens forskningslaboratorium, jobbade både administrativt och laborativt med kliniska studier, parallellt med fortsatt forskning. Efter fyra år rekryterades hon som projektledare till APL och arbetade drygt 8 år med kontraktstillverkning för kliniska prövningsläkemedel. Under denna tid var Helén kontaktansvarig mot kund, vilket även innefattade marknadsföringsaktiviteter. De senaste fyra åren har Helén arbetat med affärscoaching på Umeå Biotech Incubator (UBI), vilket innebär att stötta med bl a affärsutveckling till forskare som vill göra en produkt av sina idéer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik.

Erik Vidje, ÅF:
Erik arbetar som samhällsplanerare på ÅF Infrastructure AB i Umeå. Han är utbildade sig till kulturgeograf på Umeå universitet och har en master i regional utveckling (Spatial planning and development). Hans arbete involverar utredningar i tidiga skeden av infrastrukturprojekt där mycket av arbetet utförs i GIS. Erik har en bred bakgrund, med erfarenhet från många yrkesroller och arbete i olika länder.

Lars Larsson, Umeå Universitet:
Lars är filosofie doktor i kulturgeografi och arbetar på Centrum för regionalvetenskap (Cerum). Han har skrivit en avhandling som heter "När EU kom till byn”. Lars analyserar och arbetar med utvecklingsfrågor på landsbygden, i kommuner och regioner, men också nationellt och internationellt. Sedan 2008 är Lars ledamot i Formas och Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd.

Jon Fransson, utvecklingsstrateg på Örnsköldsviks kommun:
Jon arbetar som utvecklingsstrateg på Örnsköldsviks kommuns tillväxtavdelning. Han är utbildad kulturgeograf på Lunds universitet med en master i regional utveckling från Blekinge Tekniska Högskola. Hans arbete involverar operativt arbete på sin enhet, men även ekonomiska analyser kopplade till arbetsmarknad och samhällsutveckling. Jon har även en bakgrund inom telekombranschen där han verkade som konsult under en period.

Mer information om föreläsare kommer senare

Vill du vara med på denna Räkmacka?
Kontakta då André Lundgren, Umeå Medicinska Studentkår, 070-291 88 20, studiesocialt@medicinska.se eller Andreas Wilemoll, Umeå Studentkår, 070-686 90 11, medlemsnytta@umeastudentkar.se