Rakmacka
 

Socionomer - 14 november 2012

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Socionomprogrammet

Deltagande föreläsare:
Maria Fahlander, Nätkraft/Umeå kommun
Malin Wiktoreng, Kriminalvården
Hanna Olsson, Bostaden

Tillbaka