Rakmacka

 

Miljö och hälsoskydd samt biologi och geovetenskap - 15 november

Vårens andra Räkmacka riktar in sig mot dig som läser miljö och hälsoskydd eller biologi och geovetenskap i Umeå.

Umeåregionen är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av Sveriges snabbast växande platser. Tillsammans med Örnsköldsvik bildar vi norra Sveriges största arbetsmarknadsregion, och Botniabanans tillkomst har gjort det lättare för personer att bo och jobba var som helst i regionen.

Nu ger vi dig som studerar miljö och hälsoskydd, eller biologi och geovetenskap chansen att möta yrkesverksamma inom ditt område som arbetar i Umeå och Örnsköldsvik, så de kan berätta hur de tog sig dit de är idag samt vad de egentligen gör på dagarna.

Allt för att du ska få en försmak för vad din framtida karriär kan innehålla samt vilka roliga och intressanta företag och organisationer det finns i Umeå och Örnsköldsvik.

När: Torsdag 15 november
Var: Samverkanshuset, Umeå universitet

Program:
10.00 - 10.15 Mingel och fika
10.15 - 10.30 Välkommen och kort presentation av Umeå
10.30 - 12.00 Karriärspresentationer från yrkesverksamma
12.00 - 13.00 Lunch och mingel

Föreläsare

Linn Torstensson och Linda Enström, Örnsköldsviks kommun:
Linn och Linda började båda att läsa mhs under 2014 och blev klara januari 2018 (Linn) och juni 2018 (Linda). Linn jobbar nu med miljöskydd och Linda med livsmedel hos Örnsköldsviks kommun, som är första arbetsplatsen efter examen för dem båda. 

Malin Edin, Vakin:
Malin har en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd. Dessförinnan arbetade hon under ett antal år inom vård och omsorg. Malin valde sedan miljö- och hälsoskydd eftersom hon alltid varit intresserad av djur och natur. Hon har även hunnit med att arbeta som miljöinspektör på kommunen innan hon började sin nuvarande tjänst som miljöingenjör på Vakin. Idag är Malin verksam inom miljöfrågor rörande våra vatten- och avloppsreningsverk.

Rebecca Magnusson, Thyréns:
Fil. mag i Miljö- och hälsoskydd. Rebecca började sin karriär som kommunalt miljö- och hälsoskyddsinspektör och bytte sedan till landstinget. Där arbetade hon även med inomhusmiljöforskning. Man kan säga att hon började med klagomålsärenden kopplade till inomhusmiljö och sedan fortsatte med patienter som upplevde sjukdom i sin inomhusmiljö. Hon har även arbetat statligt, inom Socialstyrelsens hälsoskydd (som idag ligger under Folkhälsomyndigheten). Där höll jag i ett regeringsuppdrag om astma och allergi i skola/förskola samt höll i en översyn av det allmänna rådet om höga ljudnivåer. Idag arbetar Rebecca som konsult på Tyréns AB. Hennes områden är främst arbetsmiljö, inomhusmiljö och lågenergibyggande. Hon är certifierad byggarbetsmiljösamordnare och certifierad energiexpert. På hennes fritid håller hon i grupptränings på Umeå Sport och Motion och älskar melodifestivalen.

Josefin Lundström, Svevia:
Studerade Bio-Geovetarprogrammet med start 2008, kompletterade med kurser i Miljö-och hälsoskydd. Har sedan 2012 arbetat som råvaruförsörjare på Svevia, ett av Sveriges stora entreprenörsföretag vilket specialiserar sig på att bygga och sköta om vägar. Som råvaruförsörjare ansvarar Josefin för att säkra framtida materialbehov för samhällsbyggnadsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår ärendehandläggning rörande täkttillstånd och att vara en stödfunktion vid tillsyn och produktion. Fritiden ägnar Josefin åt familjens två små barn, två hundar och renoveringar av huset.

Johanna Hägglund, Länsstyrelsen:
Arbetar som projektmedarbetare på miljöanalysenheten på Länsstyrelsen Västerbotten. Har en bakgrund som jägmästare med inriktning på vilt- och fiskförvaltning där fisksidan fick mest uppmärksamhet. Johanna känner sig övertygad om att hon knep drömjobbet direkt efter examen, eftersom hon får arbeta med restaurering av vattenmiljöer, fiskmärkning och flyga drönare!

Anna Sjöstedt, Thyréns:
Anna har en magisterexamen i Geologi/Naturgeografi från Umeå Universitet. Hon har jobbat som konsult inom förorenad mark och geoteknik i mer än 10 år på Tyréns AB i Umeå. I arbetsuppgifterna ingår projektledning och uppdragsstyrning, planering av fältarbete, undersökningar och utredningar, riskbedömningar, saneringar, masshantering, besiktningar och att vara rådgivare åt både entreprenörer och myndighetspersoner i ett byggskede. Fritiden ägnas åt att gå så mycket toppturer som möjligt vintertid och cykla MTB sommartid.

Mer info om talare tillkommer.

Vill du vara med på denna Räkmacka?
Kontakta Marcus Hansen, Umeå naturvetar- och teknologkår, 070-606 62 80, arbetsmarknad@ntk.umu.se