Rakmacka
 

Arbetsterapeuter - 8 februari 2013

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Arbetsterapeutprogrammet

Deltagande föreläsare:
Anna Sjöström Amcoff, Umeå kommun
Camilla Lindström Labba, Mellansteget, Umeå kommun
Veronica Lidgren, PersonalPartner

Tillbaka