Rakmacka
 

Beteendevetare - 26 februari 2013

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Psykologprogrammet
Personalvetareprogrammet
Beteendevetenskapsprogrammet med IT-inriktning

Deltagande föreläsare:
Åsa Holmström, VEDEA
Anna-Karin Resoluth, Academic Work
Helena Hjelm, Umeå universitet
Fredrik Leek, Sportskydd.com
Ida Berginström, Umeå kommun
Tomas Holmgren, Umeå universitet
Eva Wålinder, Vuxenpsykiatriska kliniken
Sebastian Irehill, Ledarskapscentrum

Tillbaka