Rakmacka
 

Offentlig förvaltning - 12 november 2013

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Politices Kandidatsprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet
Turismprogrammet
Samhällsvetarprogrammet

Deltagande föreläsare:
Anna Wikholm Kjellberg, vd, Visit Umeå AB
Albert Edman, Chef för stadsutveckling och hållbarhetsfrågor, Umeå 2014/Umeå kommun
Sandra Thomée, planarkitekt, Umeå kommun
Hanna Ahnlund, utredare, Sweco Infrastructure AB
Anna Görandsdotter, vd, Balticgruppen hotell och restauranger
Maria Liinasaari, planerare, Örnsköldsviks kommun
Elin Söderberg, Esam AB
Linus J. Stark, Umeå Näringslivsservice

Tillbaka