Rakmacka
 

Jurister - 28 februari 2014

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Juristprogrammet

Deltagande föreläsare:
Agneta Gustafsson, Ahlgrens advokatbyrå
Ulrika Johansson, Brottsoffermyndigheten
Andreas Byström, Ackordscentralen Norrland

Tillbaka