Rakmacka
 

Tillverknings-, energi- och byggbranschen - 17 november 2014

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik

Deltagande föreläsare:
Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef, Umeå kommun
Thomas Danielsson, projektledare, Nenet
Diana Palm, arbetsledare, PEAB
Anders Johansson, mekanikingenjör, Komatsu Forest
Roger Edvinsson, byggnadsingenjör, White Arkitekter
Tomas Pedersen, konsult, Alten Sverige
Fredrik Lindström, energingenjörer, Ecoclime
André Ruuth, verksamhetsledare energi- och reglerteknik, Umia
Christoffer Teglund, maskiningenjör, AIT Umeå AB

Tillbaka