Rakmacka
 

Arbetsterapeuter och logopeder - 19 november 2014

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Arbetsterapeutprogrammet
Logopedprogrammet

Deltagande föreläsare:
Annika Dunder, logoped, Vännäs kommun
Signe Rejdvik, logoped, Västerbottens läns landsting
Robert Häggqvist, arbetsterapeut, Arbetsförmedlingen Örnsköldsvik
Camilla Lindström-Labba, arbetsterapeut, Umeå kommun

Tillbaka