Rakmacka

 

Socionomer - 5 april

Vid vårens sista Räkmacka fokuserar vi på dig som läser till socionom i Umeå.

Umeåregionen är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av Sveriges snabbast växande platser. Tillsammans med Örnsköldsvik bildar vi norra Sveriges största arbetsmarknadsregion, och Botniabanans tillkomst har gjort det lättare för personer att bo och jobba var som helst i regionen.

Nu ger vi dig som studerar till socionom chansen att möta några av de yrkesverksamma personer som finns i Umeå och Örnsköldsvik, så de kan berätta hur de tog sig dit de är idag samt vad de egentligen gör på dagarna.

Allt för att du ska få en försmak för vad din framtida karriär kan innehålla samt vilka roliga och intressanta företag och organisationer det finns i Umeå och Örnsköldsvik.

När: Fredag 5 april
Var: Samverkanshuset (nya Universitetsledningshuset), Triple Helix. Umeå universitet.

Program:
10.00 - 10.15 Mingel och fika
10.15 - 10.30 Välkommen och kort presentation av regionen
10.30 - 12.00 Karriärspresentationer från yrkesverksamma
12.00 - 13.00 Lunch och mingel

Föreläsare:

Evelina Lantz, Kriminalvården
Evelina tog sin socionomexamen juni 2017 (från Umeå Universitet). Närmast i tid så har hon olika erfarenheter av socialtjänsten, bland annat genom VFU samt sommarjobb. Hon gjorde sin VFU på försörjningsstöd vid socialtjänsten Umeå vilket sedan ledde till sommarjobb där. Efter sin examen sommarjobbade hon återigen på socialtjänsten men denna gång på utredning och bistånd äldre över 65 år. Sedan september 2017 arbetar Evelina vid Frivården som vikarierande frivårdsinspektör.

Sophia Nordenstam, Region Västerbotten
Sophia är en kvinna mitt i livet som har många strängar på sin lyra. Hon startade sin högskolebana med en utbildning till socialpedagog, som hon kompletterade tretton år senare till att bli socionom i Lund. Därefter blev det två års studier på halvfart på grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1). Sophia har till största delen arbetat med vuxna personer med funktionsnedsättningar, till en början på boende för personer med förvärvade hjärnskador och sedan som kurator inom sjukvården. Sedan tre år tillbaka arbetar Sophia som kurator på vuxenhabiliteringen i ett team för personer med högfungerande autism.

Linda Bergström, Familjerätten Örnsköldsviks Kommun
Linda har varit färdig socionom sedan 2000, då hon tog sin examen vid Umeå Universitet. Innan det hade hon gjort sina fältstudier (som det då hette) hos en skolkurator och sin längre praktik på socialtjänsten i Örnsköldsvik. Somrarna fram till examen hade Linda chansen att arbeta inom socialtjänsten i Örnsköldsvik där hon sedan blev anställd på 50 % under sista delen av studietiden för att sedan gå upp till heltid direkt efter examen. Linda har erfarenhet från arbete som kurator vid ungdomsmottagning samt socialtjänstens utrednings- och placeringsarbete med barn och ungdomar.

Idag arbetar Linda inom kommunens familjerätt och möter dagligen de utmaningar som arbetet innebär i exempelvis vårdnad, boende och umgängesärenden, samarbetssamtal, komplicerade faderskapsutredningar, utredningar om medgivande för adoption och mycket mera.

Louise Håkansson, Placeringsenheten Örnsköldsviks Kommun
Louise har varit färdig socionom sedan 2004 då hon tog sin examen vid Umeå Universitet. Innan det hade hon gjort sina fältstudier hos socialtjänsten i Örnsköldsvik och sin längre praktik som enhetschef vid Omsorgsenheten i Örnsköldsvik. Somrarna fram till examen hade Louise chansen att arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen i Örnsköldsvik där hon sedan blev anställd efter examen. Louise har erfarenhet som kurator vid grundskola och gymnasieskola. 2009 började Louise en tjänst som socialsekreterare med utrednings- och placeringsarbete riktad mot ungdomar. Idag arbetar Louise på Placeringsenheten som socialsekreterare och möter placerade barn och unga i åldern 0-21 år och deras familjer.

Julia Folkesson, Beroende- och boendeenheten Örnsköldviks kommun
Julia har varit färdig socionom sedan 2016 då hon tog sin examen vid Umeå Universitet. Parallellt med socionomstudierna arbetade Julia som skötare inom psykiatrin i Örnsköldsvik. Efter VFU-perioden på Barn,- ungdom- och familjeenheten började hon arbeta som familjebehandlare på densamma, under sista studietiden. Efter avslutad examen fortsatte Julia sin anställning som familjebehandlare men på heltid. Sedan september 2016 arbetar hon som behandlare på Beroende- och boendeenheten. I sitt arbete möter hon framförallt vuxna med problematik kopplad till missbruk och beroende. Fokus ligger på motivations- och förändringsarbete.

Vill du vara med på denna Räkmacka?

Kontakta då Solya Helleros, Umeå studentkår (US), 070-686 90 11, medlemsnytta@umeastudentkar.se