Rakmacka
 

Bioteknik samt Biologi- och Geovetenskap - 17 april 2015

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Biologi- och geovetenskapsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik

Deltagande föreläsare:
Anders Enetjärm, ägare och vd,  Enetjärn natur
Marlene Olsson Cipi, naturvårdare, Umeå kommun
Sofia Ohlsson, Miljöhandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
Tobias Lundmark, Nordic Biomarker AB
Lisandro Bernardo, FoI-ingenjör, SP Processum AB
Anna Lundberg, utvecklingsingenjör, Metsä Board

Tillbaka