Rakmacka
 

Politices kandidatprogrammet, Kulturanalys och Life Science programmet - 20 april 2015

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Kandidatprogrammet i Life Science
Kulturanalysprogrammet
Politices Kandidatsprogrammet

Deltagande föreläsare:
Anna Gemzell, samhällsplanerare, Trafikverket
Susanna Lantz, stabenheten, Länsstyrelsen Västerbotten
Angéla Ekman Nätt, VD, Esam
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun
Emil Byström, vd, Nordic Chemquest
Karin Borge Renberg, kommunikatiör, Umeå Biotech Incubator

Tillbaka