Rakmacka
 

Sjuksköterskor - 12 november 2015

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Sjuksköterskeprogrammet

Deltagande föreläsare:
Maria Nilsson, Feelgood företagshälsa
Johanna Rågfeldt, Axlagården
Kristina Ringlöw, Västerbottens Läns Landsting

Tillbaka