Rakmacka
 

Logopeder - 14 april 2016

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Logopedprogrammet

Deltagande föreläsare:
Christina Nordlund, Umeå kommun
Louise Johansson, Robertsfors kommun
Patricia Hägglund, Umeå universitet/NUS

Tillbaka