Rakmacka
 

Biomedicinska analytiker - 2017

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program
Biomedicinska analytikerprogrammet

Deltagande föreläsare:
Anna Andersson, Norrmejerier
Maria Jonsson, Landstinget Västernorrland
Helén Fält, Umeå Biotech Incubator AB

Tillbaka