Rakmacka
 

Arkitekter - 29 november

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program
Arkitektprogrammet

Deltagande föreläsare:
Martin Björklund, Sweco architects
Jonas Grundström, Sweco architects
Raquel Elep Eriksson, White arkitekter
Johan Fjällström, Arkinova

Tillbaka