Rakmacka
 

Sjuksköterskeprogrammet - 10 april

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

 

Deltagande program
Sjuksköterskeprogrammet

Deltagande föreläsare:
Johanna Forsberg, Örnsköldviks kommun
Maria Anundsson, Örnsköldviks kommun
Helen Alskog, Västerbottens läns landsting
Anders Persson, Umeå kommun:

Tillbaka