Rakmacka
 

Psykologprogrammet - 20 april

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program

Psykologprogrammet

Deltagande föreläsare

Josefine Carlsson, barn och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik
Sofia Rocksén, PsykoTerapikontoret och barn och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik
Erik Rova, Rova & Sjögren
Erika Strömsten, NBV NORR Wellness.

Tillbaka