Rakmacka
 

Statsvetare- och samhällsvetare - 13 november

Anordnades i universitetsledningshuset.

Deltagande program
Samhällsvetarprogrammet
Pol. kand-programmet
IKK

Deltagande företag
Region Västerbotten, Niklas Gandal
Andreas Back, Umeå universitet
Andreas Forsgren, Umeå kommun