Rakmacka
 

Logopedprogrammet - 21 november 2018

Anodnades i universitetsledningshuset.

Deltagande program
Logopedprogrammet

Deltagande organisationer
Privat förskola, Galatia Bolonassos Årebrand
Region Västernorrland (landstinget), Adam Lindberg
Östteg skola, Julia Andersson