Rakmacka
 

Socionomprogrammet - 5 april 2019

Anordnades i universitetsledningshuset.

Deltagande program
Socionomprogrammet

Deltagande talare
Evelina Lantz, Kriminalvården
Sophia Nordenstam, Region Västerbotten
Linda Bergström, Familjerätten Örnsköldsviks Kommun
Louise Håkansson, Placeringsenheten Örnsköldsviks Kommun
Julia Folkesson, Beroende- och boendeenheten Örnsköldviks kommun