Rakmacka
 

Medie- och kommunikationsvetenskap - 12 november 2019

Anordnades i Universitetsledningshuset.

Deltagande program
Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet.

Deltagande talare
Malin Wiklund, Devocy
Tina Jonsson, Umeå kommun
Miia Wännström, Umeå universitet