Rakmacka
 

Biomedicin - 13 november 2019

Anordnades i Universitetsledningshuset

Deltagande program
Biomedicinprogrammet

Deltagande talare
Malin Walfridsson, Nordic Biomarker
Peter Jacobsson, Umeå Biotech Incubator
Emma Forsberg, FOI