Rakmacka
 

Maskinteknik och Byggteknik - 15 november 2019

Anordnades i Universitetsledningshuset.

Deltagande program
Maskinteknik och Byggteknikprogrammen.

Deltagande talare
Dylan Jones, Umeå kommun
Josefine Thunmarker, Örnsköldsviks kommun
Olov Edlund, Lättelement
Joel Nyberg, SCA
Malin Hägg, Ålö