Rakmacka
 

Livsmedelsbranschen - 15 november 2011

Plats: Samverkanshuset, Umeå universitet

Deltagande program:
Kostvetarprogrammet
Dietistprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi

Deltagande föreläsare och företag:
Roger Uddstål, SIK
Eva Grahn Håkansson, Essum/Probac/Latica
Johan Eriksson, Norrmejerier
Åsa Nilsson, Umeå kommun
Elin Johansson, Dietistkonsult i Norr
Patrik Hammar, Hansson & Hammar

Tillbaka